บริการของเรา

เราจัดจำหน่ายผักสดทุกชนิดให้ถึงมือผู้บริโภคได้สดใหม่และปลอดภัย ตามมาตรฐานที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ ทางบริษัทมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผลผลิตจะได้ผลลัพธ์ที่ดี มาจากเกษตรกรที่ดีใส่ใจในจรรยาบรรณ ปฏิบัติทุกขั้นตอนตามข้อกำหนดของ GAP เพื่อเป็นการตอบรับว่าเกษตรกรที่ทำการปลูกมีความใส่ใจและมืออาชีพพอกับสินค้าที่จะส่งถึงมือผู้บริโภค