เมนูอาหารพร้อมทานเพื่อคนรักสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารคลีน (Clean Food) คือ การกินอาหารที่ลดกระบวนการมากมายในการผลิตให้น้อยที่สุด ลดเครื่องปรุง อาหารหมักดอง โดยเลือกแต่สารอาหารที่ร่างกายต้องการ